Vêret som varHaugsgjerd, Vindafjord (Rogaland)

 1. Gjelder for Trøndelag, ytre strøk på Vest- og Nordvestlandet og deler av Rogaland

  Det ventes regn og stedvis kraftige regnbyger over hele området, ca 50-80 mm lokalt på søndag. Aller mest nedbør er ventet i indre og midtre deler av Vestlandet og Nordvestlandet, som har oransje varsel. Det er noe usikkert hvilke områder som får mest nedbør. Skredfaren er størst der bygene treffer. Følg værradar. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy.
  Les meir på NVE sine sider

  Nivå
  Gult nivå - moderat fare
  Oransje nivå - stor fare
  Rødt nivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg kor farleg det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingHold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

  KonsekvensarUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

 2. Gjelder for deler av Rogaland

  Det har kommet mye regn, lørdag og natt til søndag. Søndag er det ventet lokale byger. Snøgrensa er synkende og ventes å synke til ca 800 m i løpet av søndagen. Det ventes mest regn på midtre og indre strøk. Mye regn har ført til vannføringer på gult nivå i flere vassdrag i løpet av natten. Vannføringen er fortsatt stigende i større vassdrag, men den er søndag morgen avtagende i mange mindre vassdrag. Lokale byger vil igjen gi økende vannføring i vassdragene der bygene treffer. Det er stor usikkerhet knyttet til nedbørmengder og plassering av bygene. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.
  Les meir på NVE sine sider

  Nivå
  Gult nivå - moderat fare
  Oransje nivå - stor fare
  Rødt nivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg kor farleg det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingHold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

  KonsekvensarUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Denne sida får ein ny heim

Innhaldet på denne sida blir snart flytta til dei nye nettsidene våre.

Her kan du lese meir om pågåande endringar.

Etne målestasjon (47498)

Stasjonen ligg i Etne kommune, 8 m o.h. Dette er den næraste offisielle målestasjonen, 13,8 km frå punktet Haugsgjerd. Stasjonen vart oppretta i januar 2005. Stasjonen måler nedbør og temperatur. Det manglar normalar for nedbør og temperatur. Det kan mangle data i observasjonsperioden.

Siste 30 døger: Høgste temperatur var 30,4 gradar (27. august), lågaste var 4,6 gradar (6. september). Samla nedbør var 394,9 mm. Mest nedbør på eitt døger var 44,0 mm (19. august), målt kl 7 (kl 8 sumartid) for siste 24 timar.

Siste 13 heile månader: Høgste temperatur var 34,8 gradar (26. jul. 2019) og lågaste -10,8 gradar (28. jan. 2019). Mest nedbør på eitt døger var 53,4 mm (26. sep. 2018).

Forklaring til grafen. Gøym forklaring

Den svarte streken viser normalen (både nedbør og temperatur). På enkelte stasjoner er det foreløpig ikke utarbeidet normalverdier.

Den røde/blå streken viser middeltemperatur over døgnet (som er utjevnet over 30 dager for å kunne sammenlignes med normaltemperaturen). Streken er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De røde/blå feltene viser temperaturvariasjonene gjennom døgnet, med maks- og minimumstemperatur som endepunkter. Feltene er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De lyseblå søylene viser total nedbør denne måneden. De svarte strekene som krysser dem er nedbørnormalen.

De mørkegrå søylene bak nedbøren viser målt snødybde dag for dag.

Noen målestasjoner måler bare nedbør, andre måler bare temperatur. Om et felt eller en søyle mangler, er det fordi det ikke finnes data fra målestasjonen.

NB! Nedbøren måles kl 07 norsk normaltid. Dagens verdi viser hvor mye nedbør (i mm) som kom siste 24 timer fram til kl 07 (kl 08 sommertid).

Last ned annen værstatistikk fra eklima.met.no.

Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned
Månader Temperatur Nedbør
Gjennom-
snitt
Normal Varmast Kaldast Totalt Normal Mest på
eitt døger
aug 2019 16,4° 30,4° 27. aug 4,6° 15. aug 348,3 mm 44,0 mm 19. aug
jul 2019 16,1° 34,8° 26. jul 4,4° 5. jul 156,6 mm 32,6 mm 31. jul
jun 2019 14,3° 27,0° 6. jun 4,0° 11. jun 123,3 mm 18,8 mm 25. jun
mai 2019 8,9° 24,4° 17. mai -2,8° 4. mai 107,4 mm 40,5 mm 24. mai
apr 2019 8,7° 22,2° 22. apr -4,8° 12. apr 42,4 mm 32,4 mm 28. apr
mar 2019 4,0° 12,2° 7. mar -6,0° 11. mar 223,1 mm 23,5 mm 21. mar
feb 2019 3,9° 15,7° 26. feb -8,0° 3. feb 122,2 mm 21,2 mm 10. feb
jan 2019 0,9° 10,2° 1. jan -10,8° 28. jan 133,6 mm 25,8 mm 16. jan
des 2018 2,3° 10,0° 31. des -8,5° 14. des 156,8 mm 39,6 mm 1. des
nov 2018 4,3° 18,3° 7. nov -9,2° 26. nov 103,2 mm 23,0 mm 30. nov
okt 2018 7,7° 21,7° 11. okt -5,8° 28. okt 376,9 mm 48,8 mm 23. okt
sep 2018 11,6° 25,1° 18. sep 1,2° 25. sep 453,2 mm 53,4 mm 26. sep
aug 2018 14,2° 26,1° 7. aug 4,7° 31. aug 264,8 mm 33,6 mm 17. aug