DatosøkStølane, Tysvær (Rogaland)

 1. Gjelder for Trøndelag, ytre strøk på Vest- og Nordvestlandet og deler av Rogaland

  Det ventes regn og stedvis kraftige regnbyger over hele området, ca 50-80 mm lokalt på søndag. Aller mest nedbør er ventet i indre og midtre deler av Vestlandet og Nordvestlandet, som har oransje varsel. Det er noe usikkert hvilke områder som får mest nedbør. Skredfaren er størst der bygene treffer. Følg værradar. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy.
  Les meir på NVE sine sider

  Nivå
  Gult nivå - moderat fare
  Oransje nivå - stor fare
  Rødt nivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg kor farleg det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingHold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

  KonsekvensarUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

 2. Gjelder for deler av Rogaland

  Det har kommet mye regn, lørdag og natt til søndag. Søndag er det ventet lokale byger. Snøgrensa er synkende og ventes å synke til ca 800 m i løpet av søndagen. Det ventes mest regn på midtre og indre strøk. Mye regn har ført til vannføringer på gult nivå i flere vassdrag i løpet av natten. Vannføringen er fortsatt stigende i større vassdrag, men den er søndag morgen avtagende i mange mindre vassdrag. Lokale byger vil igjen gi økende vannføring i vassdragene der bygene treffer. Det er stor usikkerhet knyttet til nedbørmengder og plassering av bygene. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.
  Les meir på NVE sine sider

  Nivå
  Gult nivå - moderat fare
  Oransje nivå - stor fare
  Rødt nivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg kor farleg det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingHold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

  KonsekvensarUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Datosøk

Vil du i vite korleis vêret var i / på Stølane var ein spesifikk dag? Vel dato i datoveljaren!

NB!Observasjonane er henta frå nærmaste målestasjon med tilgjengelege data for datoen du søkjer etter. Difor kan det vere at du får treff på ulike målestasjonar ved søk på ulike datoar.

sundag

<15>

<september>

<2019>

15.09.2019 – veke 37
Dagar i året 258–365

Vêret kl 11

11,0°

Døgerverdiar

 • Temperatur: Min  9,5°  Middel  -  Maks 13,3°
 • Nedbør: 58,5 mm
 • Skydekke: -
 • Snødjupn: -

Nedbør og snødjupn er akkumulerte verdiar (målt kl 7 for siste 24 timer)

Vats målestasjon (46930) Stasjonen ligg i Vindafjord kommune, 20 m o.h. Dette er den næraste offisielle målestasjonen, 10,4 km frå punktet Stølane. Stasjonen vart oppretta i oktober 2011. Stasjonen måler nedbør og temperatur. Det kan mangle data i observasjonsperioden.

Observasjonar for Vats målestasjon 15. september 2019
Tidsp. Vær Temperatur Nedbør Vind Luftfuktigheit
Målt Maks Min Middel Kraftigaste vindkast
sundagkl 0 - 13,0° 13,3° 12,9° 2,5 mm - - 91 %
sundagkl 1 - 11,7° 13,0° 11,7° 1,6 mm - - 92 %
sundagkl 2 - 12,3° 12,4° 11,6° 1,3 mm - - 87 %
sundagkl 3 - 12,1° 12,5° 11,8° 0,0 mm - - 79 %
sundagkl 4 - 11,7° 12,1° 10,7° 0,0 mm - - 79 %
sundagkl 5 - 11,5° 12,1° 11,2° 0,4 mm - - 72 %
sundagkl 6 - 10,0° 11,8° 10,0° 0,4 mm - - 84 %
sundagkl 7 - 10,9° 11,6° 10,0° 0,0 mm - - 66 %
sundagkl 8 - 11,2° 11,3° 10,3° 0,2 mm - - 61 %
sundagkl 9 - 9,6° 11,3° 9,6° 0,7 mm - - 81 %
sundagkl 10 - 11,0° 11,0° 9,5° 0,4 mm - - 70 %
sundagkl 11 - 11,0° 11,0° 10,2° 0,5 mm - - 77 %