Vêret som varStavanger (Rogaland)

 1. Varseltrekant

  *Pågår: Flomfare gult nivå (deler av Vestlandet og Sørvestlandet)

  Det er ventet mye regn både søndag og mandag. Hovedtyngden av nedbøren ventes i Hordaland og Rogaland fra mandag kveld og natt til tirsdag, med lokalt opp mot 80mm/24t. Det er svært stor usikkerhet i prognosene. Nedbøren ventes å komme som regn opp til 1200 m oh. Der hovedtyngden av nedbøren kommer som snø ventes ingen flomfare. Mye regn vil gi økende vannføring i bekker og elver. Mest utsatt er vassdrag der nedbøren i all hovedsak kommer som regn. Les hele varselet på Varsom.no.

  KonsekvensarUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

  AnbefalingHold deg oppdatert om situasjonen. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Les meir på NVE sine sider

  Farenivå Gult
  Fargen forklarer deg kor farleg det kan bli (hjelp.yr.no)
 2. Varseltrekant

  *Pågår: Jordskredfare gult nivå (deler av Vestlandet og Sørvestlandet)

  Det ventes mye nedbør både søndag og mandag. Hovedmengden av nedbøren ventes i Hordaland og Rogaland fra mandag kveld og natt til tirsdag, med lokalt opp mot 80mm/24t. Sogn og Fjordane kan få lokalt opp mot 60mm/24t. Nedbørprognosene er meget usikre. Situasjonen er følsom for temperaturen, som vil avgjøre om nedbøren kommer i form av regn eller snø. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er stedvis svært høy etter en lengre periode med mye nedbør. Varslet gjelder kun for områder som får nedbør i form av regn. Vær spesielt oppmerksom på områder som fikk erosjonsskader under flommen forrige helg. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Les hele varselet på Varsom.no.

  KonsekvensarUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

  AnbefalingHold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Hold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Følg med på værmeldingen og radaren. Les meir på NVE sine sider

  Farenivå Gult
  Fargen forklarer deg kor farleg det kan bli (hjelp.yr.no)
 3. Varseltrekant

  *Ventes: Mye regn (Rogaland og Hordaland)

  Fra mandag ettermiddag til utpå natt til tirsdag lokalt mye nedbør i deler av Rogaland og Hordaland. Det kan komme 60-80 mm i løpet av 12 timer. Mest nedbør i en sone noe inn fra kysten. I Hordaland ventes mest nedbør i sørlige områder.

  Tidslinje

  1. måndag 22. oktober 2018 kl 17
   *Faren øker
  2. Ukjent sluttidspunkt

  KonsekvensarFare for lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred i bratt terreng. Se www.varsom.no for mer informasjon.

  AnbefalingVurder behov for forebyggende tiltak.

  Farenivå Gult
  Fargen forklarer deg kor farleg det kan bli (hjelp.yr.no)

Stavanger (Våland) målestasjon (44640)

Stasjonen ligg i Stavanger kommune, 72 m o.h. Dette er den næraste offisielle målestasjonen, 1,1 km frå punktet Stavanger. Stasjonen vart oppretta i januar 1882. Stasjonen måler nedbør og temperatur. Det kan mangle data i observasjonsperioden.

Siste 30 døger: Snittemperaturen var 10,0 gradar, 0,2 gradar over normalen. Høgste temperatur var 21,8 gradar (11. oktober), lågaste var 3,5 gradar (7. oktober). Samla nedbør var 314,8 mm. Mest nedbør på eitt døger var 60,8 mm (15. oktober), målt kl 7 (kl 8 sumartid) for siste 24 timar.

Siste 13 heile månader: Høgste temperatur var 34,4 gradar (27. jul. 2018) og lågaste -11,2 gradar (1. mar. 2018). Mest nedbør på eitt døger var 60,8 mm (15. okt. 2018).

Forklaring til grafen. Gøym forklaring

Den svarte streken viser normalen (både nedbør og temperatur). På enkelte stasjoner er det foreløpig ikke utarbeidet normalverdier.

Den røde/blå streken viser middeltemperatur over døgnet (som er utjevnet over 30 dager for å kunne sammenlignes med normaltemperaturen). Streken er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De røde/blå feltene viser temperaturvariasjonene gjennom døgnet, med maks- og minimumstemperatur som endepunkter. Feltene er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De lyseblå søylene viser total nedbør denne måneden. De svarte strekene som krysser dem er nedbørnormalen.

De mørkegrå søylene bak nedbøren viser målt snødybde dag for dag.

Noen målestasjoner måler bare nedbør, andre måler bare temperatur. Om et felt eller en søyle mangler, er det fordi det ikke finnes data fra målestasjonen.

NB! Nedbøren måles kl 07 norsk normaltid. Dagens verdi viser hvor mye nedbør (i mm) som kom siste 24 timer fram til kl 07 (kl 08 sommertid).

Last ned annen værstatistikk fra eklima.met.no.

Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned
Månader Temperatur Nedbør
Gjennom-
snitt
Normal Varmast Kaldast Totalt Normal Mest på
eitt døger
sep 2018 12,2° 11,7° 23,3° 18. sep 4,4° 25. sep 315,8 mm 161,0 mm 40,5 mm 10. sep
aug 2018 14,9° 14,4° 24,5° 1. aug 8,2° 25. aug 205,6 mm 113,0 mm 25,5 mm 16. aug
jul 2018 17,4° 14,1° 34,4° 27. jul 9,4° 8. jul 16,9 mm 96,0 mm 10,3 mm 29. jul
jun 2018 14,1° 12,8° 26,7° 2. jun 7,3° 21. jun 58,1 mm 79,0 mm 12,5 mm 15. jun
mai 2018 14,4° 9,9° 30,3° 31. mai 4,5° 2. mai 61,2 mm 68,0 mm 33,7 mm 11. mai
apr 2018 7,7° 5,5° 21,9° 19. apr -2,9° 2. apr 43,6 mm 51,0 mm 11,7 mm 5. apr
mar 2018 0,8° 2,8° 8,5° 24. mar -11,2° 1. mar 38,1 mm 80,0 mm 9,7 mm 22. mar
feb 2018 0,2° 1,1° 6,2° 19. feb -10,8° 28. feb 106,1 mm 75,0 mm 33,3 mm 9. feb
jan 2018 2,7° 1,2° 8,0° 24. jan -3,6° 7. jan 99,0 mm 23,7 mm 31. jan
des 2017 3,5° 2,5° 9,8° 23. des -4,2° 17. des 206,3 mm 123,0 mm 31,5 mm 6. des
nov 2017 5,2° 4,8° 11,6° 1. nov -2,8° 30. nov 242,3 mm 151,0 mm 34,8 mm 23. nov
okt 2017 10,0° 8,8° 15,9° 1. okt 3,2° 30. okt 279,4 mm 154,0 mm 38,6 mm 12. okt
sep 2017 13,5° 11,7° 21,2° 4. sep 8,5° 15. sep 152,4 mm 161,0 mm 28,5 mm 6. sep