Vêret som varTodalen, Aure (Møre og Romsdal)

 1. Gjelder for Trøndelag, ytre strøk på Vest- og Nordvestlandet og deler av Rogaland

  Det ventes regn og stedvis kraftige regnbyger over hele området, ca 50-80 mm lokalt på søndag. Aller mest nedbør er ventet i indre og midtre deler av Vestlandet og Nordvestlandet, som har oransje varsel. Det er noe usikkert hvilke områder som får mest nedbør. Skredfaren er størst der bygene treffer. Følg værradar. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy.
  Les meir på NVE sine sider

  Nivå
  Gult nivå - moderat fare
  Oransje nivå - stor fare
  Rødt nivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg kor farleg det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingHold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

  KonsekvensarUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

 2. Gjelder for Møre og Romsdal

  Frå laurdag kveld til søndag føremiddag er det venta vindkast frå ein sørvestleg retning på 25-32 m/s. Kyststroka er mest utsatt for den sterkaste vinden. Søndag ettermiddag er vinden venta å dreie vest-nordvest.

  Nivå
  Gult nivå - moderat fare
  Oransje nivå - stor fare
  Rødt nivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg kor farleg det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingSikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no).

  KonsekvensarLøse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen.

  Tidslinje

  1. laurdag 14. september 2019 kl 20 - *Vinden øker
  2. måndag 16. september 2019 kl 0 - *Vinden avtar
 3. Gjelder for Møre og Romsdal

  Søndag er det venta lokalt 60-100 mm/24t nedbør.

  Nivå
  Gult nivå - moderat fare
  Oransje nivå - stor fare
  Rødt nivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg kor farleg det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingVurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.

  KonsekvensarFare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

  Tidslinje

  1. sundag 15. september 2019 kl 0 - *Faren øker
  2. Ukjent sluttidspunkt
 4. Gjelder for deler av Møre og Romsdal og Trøndelag

  Det er ventet mye regn søndag og mandag. Det ventes mest regn på midtre og indre strøk. Det er stor usikkerhet i de ventete nedbørmengder. Mye regn vil gi økende vannføring i vassdragene. Vannføringen kan passere gult varslingsnivå. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.
  Les meir på NVE sine sider

  Nivå
  Gult nivå - moderat fare
  Oransje nivå - stor fare
  Rødt nivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg kor farleg det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingHold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

  KonsekvensarUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Denne sida får ein ny heim

Innhaldet på denne sida blir snart flytta til dei nye nettsidene våre.

Her kan du lese meir om pågåande endringar.

Surnadal (Sylte) målestasjon (64760)

Stasjonen ligg i Surnadal kommune, 5 m o.h. Dette er den næraste offisielle målestasjonen, 24,0 km frå punktet Todalen. Stasjonen vart oppretta i januar 2005. Stasjonen måler nedbør og temperatur. Det kan mangle data i observasjonsperioden.

Siste 30 døger: Snittemperaturen var 12,2 gradar, 1,0 gradar over normalen. Høgste temperatur var 27,4 gradar (28. august), lågaste var -0,8 gradar (8. september). Samla nedbør var 121,8 mm. Mest nedbør på eitt døger var 26,0 mm (6. september), målt kl 7 (kl 8 sumartid) for siste 24 timar.

Siste 13 heile månader: Høgste temperatur var 32,5 gradar (26. jul. 2019) og lågaste -17,5 gradar (6. feb. 2019). Mest nedbør på eitt døger var 36,2 mm (27. sep. 2018).

Forklaring til grafen. Gøym forklaring

Den svarte streken viser normalen (både nedbør og temperatur). På enkelte stasjoner er det foreløpig ikke utarbeidet normalverdier.

Den røde/blå streken viser middeltemperatur over døgnet (som er utjevnet over 30 dager for å kunne sammenlignes med normaltemperaturen). Streken er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De røde/blå feltene viser temperaturvariasjonene gjennom døgnet, med maks- og minimumstemperatur som endepunkter. Feltene er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De lyseblå søylene viser total nedbør denne måneden. De svarte strekene som krysser dem er nedbørnormalen.

De mørkegrå søylene bak nedbøren viser målt snødybde dag for dag.

Noen målestasjoner måler bare nedbør, andre måler bare temperatur. Om et felt eller en søyle mangler, er det fordi det ikke finnes data fra målestasjonen.

NB! Nedbøren måles kl 07 norsk normaltid. Dagens verdi viser hvor mye nedbør (i mm) som kom siste 24 timer fram til kl 07 (kl 08 sommertid).

Last ned annen værstatistikk fra eklima.met.no.

Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned
Månader Temperatur Nedbør
Gjennom-
snitt
Normal Varmast Kaldast Totalt Normal Mest på
eitt døger
aug 2019 14,8° 13,2° 27,4° 28. aug 4,9° 22. aug 67,6 mm 119,0 mm 25,8 mm 30. aug
jul 2019 15,5° 13,6° 32,5° 26. jul 5,7° 4. jul 140,2 mm 117,0 mm 30,6 mm 1. jul
jun 2019 14,3° 12,3° 25,2° 8. jun 3,7° 1. jun 115,0 mm 86,0 mm 25,0 mm 22. jun
mai 2019 8,3° 9,1° 24,0° 17. mai -1,6° 9. mai 149,4 mm 64,0 mm 31,6 mm 2. mai
apr 2019 7,0° 3,6° 23,4° 28. apr -5,6° 3. apr 11,4 mm 83,0 mm 3,8 mm 22. apr
mar 2019 0,7° -0,4° 14,3° 22. mar -14,9° 11. mar 99,0 mm
feb 2019 -0,4° -3,5° 9,8° 14. feb -17,5° 6. feb 95,0 mm
jan 2019 -4,0° -4,3° 7,4° 11. jan -17,4° 27. jan 116,0 mm
des 2018 -1,4° -1,5° 12,6° 1. des -15,1° 15. des 155,0 mm
nov 2018 2,1° -1,2° 15,0° 11. nov -9,7° 28. nov 131,0 mm 10,8 mm 3. nov
okt 2018 5,6° 4,4° 25,5° 14. okt -9,2° 29. okt 225,4 mm 157,0 mm 26,4 mm 15. okt
sep 2018 10,8° 8,6° 23,9° 8. sep 3,3° 28. sep 271,4 mm 173,0 mm 36,2 mm 27. sep
aug 2018 13,8° 13,2° 24,6° 1. aug 3,0° 31. aug 146,8 mm 119,0 mm 31,4 mm 11. aug