DriftsmeldingBeklageligvis ser ut til at mørketida har satt inn på steder hvor det skulle være midnattssol. Dette gjelder i appene og de nye nettjenstene våre . Vi jobber med saken.

Vêret som varValle målestasjon, Valle (Aust-Agder)

 1. Gjelder for Aust-Agder, deler av Vest-Agder, Telemark, Buskerud og deler av Oppland

  Fra tirsdag kveld ventes lokalt svært kraftige regnbyger. Nedbørintensiteten kan lokalt komme opp i 30-50 mm på tre timer, og omkring 100 mm i løpet av 18 timer. Nedbørmengdene og hvor nedbøren treffer er usikkert. Stigende temperaturer vil føre til snøsmelting i høyfjellet. I områder med kraftig bygenedbør ventes rask vannføringsøkning i små og middels store elver. På grunn av snøsmelting i høyfjellet kan vannføringen også stige i store elver.
  Les meir på NVE sine sider

  Farenivå
  Gult farenivå - moderat fare
  Oransje farenivå - stor fare
  Rødt farenivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg kor farleg det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingHold deg oppdatert om situasjonen. Følg med på nedbørradar. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

  KonsekvensarUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

 2. Gjelder for Oppland, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder

  Fra tirsdag kveld lokalt kraftige regnbyger, 15-20 mm/t, 30-50 mm/3t og omkring 100 mm i løpet av 18 timer

  Farenivå
  Gult farenivå - moderat fare
  Oransje farenivå - stor fare
  Rødt farenivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg kor farleg det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingVurder behov for forebyggende tiltak. Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter.

  KonsekvensarDet er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

  Tidslinje

  1. tysdag 21. mai 2019 kl 17 - *Faren øker
  2. onsdag 22. mai 2019 kl 11 - *Faren er over
 3. Gjelder for Deler av det Østafjelske

  Det ventes regn og stedvis kraftige regnbyger fra tirsdag kveld. Lokalt 15-20 mm/time, 30-50 mm/3 timer og 100 mm/18 timer. Nedbørmengden og plassering er noe usikker. Skredfaren er størst der bygene treffer. Følg værradar. Stigende temperaturer vil føre til stor snøsmelting også i høyfjellet, lokalt opp mot 20 mm/døgn. Vannmetningsgraden i bakken er svært høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.
  Les meir på NVE sine sider

  Farenivå
  Gult farenivå - moderat fare
  Oransje farenivå - stor fare
  Rødt farenivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg kor farleg det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingHold deg oppdatert om utviklingen av været og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø, is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

  KonsekvensarUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Denne sida får ein ny heim

Innhaldet på denne sida blir snart flytta til dei nye nettsidene våre.

Her kan du lese meir om pågåande endringar.

Valle målestasjon (40250)

Stasjonen ligg i Valle kommune, 308 m o.h. Dette er den næraste offisielle målestasjonen, 0,0 km frå punktet Valle målestasjon. Stasjonen vart oppretta i januar 1872. Stasjonen måler nedbør, temperatur, snø og vind. Det kan mangle data i observasjonsperioden.

Siste 30 døger: Snittemperaturen var 8,5 gradar, 2,4 gradar over normalen. Høgste temperatur var 21,6 gradar (19. mai), lågaste var -4,5 gradar (8. mai). Samla nedbør var 69,3 mm. Mest nedbør på eitt døger var 31,3 mm (28. april), målt kl 7 (kl 8 sumartid) for siste 24 timar. Største vindstyrke var 9,8 m/s (12. mai).

Siste 13 heile månader: Høgste temperatur var 31,7 gradar (27. jul. 2018) og lågaste -19,8 gradar (29. jan. 2019). Mest nedbør på eitt døger var 41,6 mm (8. sep. 2018). Største snødjupna var 269 cm (30. nov. 2018).

Forklaring til grafen. Gøym forklaring

Den svarte streken viser normalen (både nedbør og temperatur). På enkelte stasjoner er det foreløpig ikke utarbeidet normalverdier.

Den røde/blå streken viser middeltemperatur over døgnet (som er utjevnet over 30 dager for å kunne sammenlignes med normaltemperaturen). Streken er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De røde/blå feltene viser temperaturvariasjonene gjennom døgnet, med maks- og minimumstemperatur som endepunkter. Feltene er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De lyseblå søylene viser total nedbør denne måneden. De svarte strekene som krysser dem er nedbørnormalen.

De mørkegrå søylene bak nedbøren viser målt snødybde dag for dag.

Noen målestasjoner måler bare nedbør, andre måler bare temperatur. Om et felt eller en søyle mangler, er det fordi det ikke finnes data fra målestasjonen.

NB! Nedbøren måles kl 07 norsk normaltid. Dagens verdi viser hvor mye nedbør (i mm) som kom siste 24 timer fram til kl 07 (kl 08 sommertid).

Last ned annen værstatistikk fra eklima.met.no.

Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned
Månader Temperatur Nedbør Vind
Gjennom-
snitt
Normal Varmast Kaldast Totalt Normal Mest på
eitt døger
Gjennom-
snitt
Sterkast
vind
apr 2019 5,6° 2,5° 21,4° 29. apr -5,9° 9. apr 39,3 mm 37,0 mm 31,3 mm 28. apr 1,7 m/s 8,0 m/s 1. apr
mar 2019 1,4° -1,3° 13,4° 21. mar -15,3° 11. mar 60,6 mm 54,0 mm 14,7 mm 13. mar 2,3 m/s 12,6 m/s 26. mar
feb 2019 -0,6° -5,1° 10,0° 27. feb -19,8° 4. feb 50,4 mm 55,0 mm 11,7 mm 5. feb 1,7 m/s 12,8 m/s 11. feb
jan 2019 -2,5° -6,1° 10,2° 5. jan -19,8° 29. jan 61,7 mm 79,0 mm 14,6 mm 1. jan 2,6 m/s 14,2 m/s 1. jan
des 2018 -2,1° -4,2° 8,7° 31. des -17,3° 13. des 62,9 mm 69,0 mm 11,8 mm 7. des 1,8 m/s 12,5 m/s 26. des
nov 2018 1,1° -0,5° 9,3° 10. nov -12,7° 26. nov 118,8 mm 109,0 mm 29,6 mm 12. nov 1,2 m/s 5,9 m/s 21. nov
okt 2018 5,8° 4,8° 17,1° 10. okt -6,8° 28. okt 107,2 mm 127,0 mm 40,5 mm 23. okt 2,1 m/s 10,3 m/s 24. okt
sep 2018 9,7° 8,5° 21,3° 5. sep -0,4° 25. sep 242,4 mm 117,0 mm 41,6 mm 8. sep 2,1 m/s 8,9 m/s 24. sep
aug 2018 12,8° 12,9° 24,1° 1. aug 2,4° 26. aug 175,6 mm 97,0 mm 33,6 mm 17. aug 1,5 m/s 8,3 m/s 5. aug
jul 2018 19,2° 14,0° 31,7° 27. jul 7,8° 1. jul 37,5 mm 72,0 mm 20,9 mm 29. jul 2,3 m/s 10,0 m/s 9. jul
jun 2018 15,8° 13,0° 30,8° 26. jun 5,8° 21. jun 53,7 mm 73,0 mm 18,2 mm 11. jun 2,8 m/s 11,3 m/s 23. jun
mai 2018 13,5° 8,2° 29,0° 26. mai 1,1° 4. mai 30,6 mm 70,0 mm 11,6 mm 11. mai 2,0 m/s 8,7 m/s 9. mai
apr 2018 3,6° 2,5° 17,8° 20. apr -13,2° 2. apr 47,4 mm 37,0 mm 22,3 mm 23. apr 1,8 m/s 8,0 m/s 5. apr