Vêret som var (klima)Kleivagrend, Bygland (Aust-Agder)

Klimasidene blir fjerna frå Yr

Klimainformasjon finn du på nettsidene til Norsk klimaservicesenter.

Her kan du lese meir om pågåande endringar.

Klimastatistikk for Sørlandet

Langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for Sørlandet.
Dette er gjennomsnitssverdia for heile Sørlandet.

«Normal»: Normalen er gjennomsnittsvêr over ein periode på tretti år. Normalperioden i dag er frå 1961 til 1990.

Tre grafar: Dei tre grafane under viser temperaturutviklinga for siste heile månad, siste heile sesong og siste heile år. Les forklaring til grafane over kvar enkelt graf.

Finn fleire målestasjonar eller område med klimastatistikk.

Snarveg til klimastatistikk for

Du kan sjå klimastatistikk for alle måneder i året. Klikk på ein av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du vil sjå.

Klimastatistikk september

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for månaden.

Temperatur: Prikkane viser beregna gjennomsnittleg temperatur i månaden for kvart år. Linja er ei utjamning over 10 år. Normalen (sjå forklaring over) vises som ein tjukk strek.

Nedbør: Dei blå stolpane i botnen av bilete viser kor mykje nedbør som har falle sammenligna med normalen — tekna som ein tjukk strek over stolpane. Linja er ei utjamning over 10 år.

Bilete som viser klimastatistikk for september

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør september

*Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2019 9,3° 0,9° 110,6 %
2018 9,4° 1,0° 180,6 %
2017 9,8° 1,4° 149,3 %
2016 12,1° 3,6° 63,8 %
2015 9,7° 1,3° 170,4 %
2014 10,3° 1,9° 64,0 %
2013 9,6° 1,2° 80,6 %
2012 8,3° -0,1° 90,0 %
2011 10,0° 1,6° 167,7 %
2010 8,8° 0,4° 68,6 %
2009 10,1° 1,7° 59,4 %
2008 8,8° 0,4° 75,3 %
2007 8,6° 0,2° 73,9 %
2006 12,3° 3,8° 66,4 %
2005 9,6° 1,2° 51,7 %
2004 9,4° 1,0° 93,1 %
2003 9,8° 1,4° 92,1 %
2002 10,7° 2,3° 43,5 %
2001 9,0° 0,6° 50,3 %
2000 9,5° 1,0° 98,8 %
1999 11,7° 3,3° 106,2 %
1998 10,1° 1,6° 93,8 %
1997 9,2° 0,8° 93,2 %
1996 8,5° 0,1° 56,1 %
1995 9,0° 0,5° 140,8 %
1994 7,9° -0,5° 90,6 %
1993 7,2° -1,2° 39,1 %
1992 9,0° 0,6° 93,2 %
1991 9,0° 0,6° 96,6 %
1990 7,8° -0,7° 100,0 %
1989 9,2° 0,7° 38,6 %
1988 9,9° 1,4° 103,4 %
1987 7,5° -1,0° 94,0 %
1986 6,4° -2,0° 28,1 %
1985 7,0° -1,4° 79,9 %
1984 7,8° -0,6° 82,6 %
1983 8,8° 0,3° 154,6 %
1982 9,0° 0,5° 147,1 %
1981 9,8° 1,4° 168,3 %
1980 9,5° 1,1° 78,9 %
1979 8,0° -0,5° 69,3 %
1978 7,3° -1,2° 76,5 %
1977 7,6° -0,9° 104,6 %
1976 7,2° -1,2° 57,8 %
1975 8,8° 0,4° 164,1 %
1974 8,6° 0,2° 214,2 %
1973 8,1° -0,4° 90,0 %
1972 7,5° -1,0° 40,6 %
1971 9,0° 0,6° 39,2 %
1970 7,8° -0,7° 98,7 %
1969 9,7° 1,3° 94,6 %
1968 9,7° 1,3° 205,3 %
1967 9,6° 1,1° 129,3 %
1966 8,3° -0,2° 67,1 %
1965 9,5° 1,1° 128,9 %
1964 7,8° -0,7° 66,5 %
1963 8,5° 0,1° 112,8 %
1962 7,9° -0,5° 60,9 %
1961 10,1° 1,7° 106,6 %
1960 9,1° 0,7° 37,6 %
1959 9,7° 1,2° 27,6 %
1958 10,3° 1,9° 76,2 %
1957 7,1° -1,3° 104,6 %
1956 8,8° 0,4° 86,4 %
1955 9,4° 1,0° 124,8 %
1954 7,7° -0,7° 131,9 %
1953 8,5° 0,1° 85,6 %
1952 6,1° -2,3° 72,5 %
1951 9,7° 1,3° 100,4 %
1950 8,1° -0,3° 123,7 %
1949 11,9° 3,5° 83,5 %
1948 8,5° 0,1° 139,6 %
1947 9,9° 1,5° 94,6 %
1946 8,9° 0,5° 113,6 %
1945 9,0° 0,6° 69,2 %
1944 8,5° 0,1° 115,0 %
1943 8,6° 0,2° 71,6 %
1942 8,4° -0,1° 129,0 %
1941 9,3° 0,8° 21,6 %
1940 6,8° -1,6° 143,0 %
1939 10,1° 1,7° 26,8 %
1938 10,2° 1,8° 90,6 %
1937 8,8° 0,4° 99,4 %
1936 8,3° -0,1° 80,5 %
1935 8,3° -0,1° 158,1 %
1934 10,2° 1,8° 147,2 %
1933 10,4° 2,0° 12,4 %
1932 7,8° -0,6° 105,1 %
1931 6,8° -1,6° 25,1 %
1930 8,6° 0,2° 135,3 %
1929 9,0° 0,5° 29,4 %
1928 7,6° -0,8° 49,0 %
1927 8,4° 0,0° 114,8 %
1926 8,5° 0,1° 120,1 %
1925 7,9° -0,6° 96,0 %
1924 9,0° 0,6° 143,5 %
1923 7,6° -0,9° 146,6 %
1922 7,6° -0,8° 70,6 %
1921 8,0° -0,4° 37,6 %
1920 8,2° -0,2° 68,4 %
1919 8,5° 0,1° 67,4 %
1918 6,3° -2,1° 169,4 %
1917 9,7° 1,3° 88,4 %
1916 7,4° -1,0° 49,8 %
1915 7,7° -0,8° 31,2 %
1914 9,0° 0,6° 84,3 %
1913 9,4° 1,0° 22,2 %
1912 7,8° -0,6° 43,3 %
1911 9,5° 1,0° 65,1 %
1910 9,7° 1,3° 47,3 %
1909 8,5° 0,0° 39,9 %
1908 8,1° -0,3° 72,2 %
1907 8,4° -0,1° 32,4 %
1906 9,7° 1,2° 59,6 %
1905 8,3° -0,1° 86,9 %
1904 8,7° 0,2° 44,0 %
1903 9,0° 0,6° 50,0 %
1902 7,5° -0,9° 35,9 %
1901 10,0° 1,6° 21,8 %
1900 8,6° 0,2° 43,7 %

Klimastatistikk sumar

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for årstida.

Temperatur: Prikkane viser beregna gjennomsnittleg temperatur for årstida. Linja er ei utjamning over 10 år. Normalen (sjå forklaring over) vises som ein tjukk strek.

Nedbør: Dei blå stolpane i botnen av biletet viser kor mykje nedbør som har falle sammenligna med normalen — tekna som ein tjukk strek over stolpane. Linja er ei utjamning over 10 år.

Bilete som viser klimastatistikk for sumar

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør sumar

*Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2019 12,6° 1,2° 140,0 %
2018 14,0° 2,6° 87,6 %
2017 11,4° 0,0° 128,5 %
2016 12,0° 0,6° 107,1 %
2015 11,1° -0,3° 125,0 %
2014 13,1° 1,7° 113,4 %
2013 12,3° 0,9° 92,2 %
2012 11,0° -0,4° 110,0 %
2011 12,1° 0,7° 156,0 %
2010 12,3° 0,9° 94,4 %
2009 12,0° 0,6° 153,8 %
2008 12,1° 0,8° 119,4 %
2007 12,0° 0,6° 135,2 %
2006 13,7° 2,3° 93,6 %
2005 12,0° 0,6° 82,7 %
2004 11,6° 0,3° 133,0 %
2003 13,3° 1,9° 90,2 %
2002 13,2° 1,8° 99,9 %
2001 11,8° 0,4° 100,8 %
2000 11,0° -0,4° 104,0 %
1999 11,6° 0,2° 127,7 %
1998 10,2° -1,3° 130,3 %
1997 13,9° 2,5° 83,8 %
1996 11,7° 0,3° 83,5 %
1995 12,6° 1,2° 55,6 %
1994 12,1° 0,7° 94,1 %
1993 9,9° -1,5° 72,6 %
1992 11,7° 0,3° 111,2 %
1991 11,6° 0,1° 85,4 %
1990 11,9° 0,4° 137,1 %
1989 11,6° 0,2° 77,9 %
1988 12,4° 0,9° 179,5 %
1987 9,9° -1,5° 115,5 %
1986 11,1° -0,3° 111,5 %
1985 10,8° -0,6° 152,4 %
1984 12,2° 0,7° 53,9 %
1983 12,2° 0,8° 47,0 %
1982 12,2° 0,8° 83,9 %
1981 10,6° -0,8° 87,0 %
1980 11,9° 0,4° 115,8 %
1979 10,8° -0,6° 128,1 %
1978 11,2° -0,2° 123,1 %
1977 11,8° 0,4° 78,4 %
1976 12,8° 1,4° 30,4 %
1975 12,8° 1,4° 52,4 %
1974 10,8° -0,6° 69,8 %
1973 11,7° 0,3° 84,9 %
1972 11,3° -0,1° 135,0 %
1971 11,2° -0,2° 67,2 %
1970 12,0° 0,6° 108,3 %
1969 12,8° 1,3° 70,7 %
1968 12,1° 0,7° 69,6 %
1967 10,9° -0,5° 120,5 %
1966 11,5° 0,1° 96,7 %
1965 10,2° -1,2° 99,9 %
1964 9,9° -1,5° 139,4 %
1963 11,5° 0,1° 123,5 %
1962 9,6° -1,8° 142,7 %
1961 10,8° -0,6° 121,3 %
1960 11,3° -0,1° 133,5 %
1959 12,4° 1,0° 93,4 %
1958 11,3° -0,2° 121,6 %
1957 11,4° -0,1° 131,3 %
1956 10,3° -1,1° 125,0 %
1955 13,0° 1,6° 38,4 %
1954 10,7° -0,7° 126,6 %
1953 12,1° 0,7° 129,9 %
1952 9,9° -1,5° 117,0 %
1951 10,6° -0,8° 131,6 %
1950 11,5° 0,1° 186,8 %
1949 11,6° 0,2° 60,2 %
1948 11,3° -0,1° 129,2 %
1947 13,6° 2,2° 63,6 %
1946 10,8° -0,6° 172,5 %
1945 12,5° 1,1° 88,5 %
1944 11,9° 0,5° 114,8 %
1943 11,2° -0,2° 105,0 %
1942 10,7° -0,7° 104,4 %
1941 12,4° 1,0° 140,7 %
1940 11,8° 0,4° 76,6 %
1939 11,7° 0,3° 158,5 %
1938 11,1° -0,4° 134,6 %
1937 12,6° 1,2° 90,5 %
1936 12,4° 1,0° 95,5 %
1935 12,1° 0,6° 79,9 %
1934 12,5° 1,0° 137,1 %
1933 13,1° 1,7° 120,8 %
1932 12,0° 0,6° 77,4 %
1931 10,2° -1,2° 106,4 %
1930 11,8° 0,4° 128,1 %
1929 10,1° -1,4° 108,4 %
1928 9,2° -2,2° 100,1 %
1927 11,0° -0,4° 155,7 %
1926 12,0° 0,6° 112,3 %
1925 12,8° 1,4° 69,2 %
1924 10,3° -1,1° 155,8 %
1923 9,8° -1,6° 82,5 %
1922 10,2° -1,3° 115,9 %
1921 11,0° -0,4° 54,8 %
1920 10,8° -0,6° 131,3 %
1919 11,2° -0,2° 91,2 %
1918 10,6° -0,8° 99,9 %
1917 12,1° 0,6° 160,6 %
1916 11,2° -0,2° 96,8 %
1915 11,1° -0,3° 87,5 %
1914 13,5° 2,1° 85,3 %
1913 12,0° 0,6° 61,2 %
1912 11,9° 0,5° 135,3 %
1911 12,4° 1,0° 73,7 %
1910 12,4° 1,0° 131,0 %
1909 10,8° -0,6° 120,9 %
1908 12,3° 0,9° 97,9 %
1907 9,6° -1,8° 116,6 %
1906 12,2° 0,7° 73,8 %
1905 12,1° 0,7° 109,8 %
1904 11,7° 0,2° 50,4 %
1903 11,2° -0,2° 102,9 %
1902 10,2° -1,3° 81,6 %
1901 13,2° 1,9° 76,7 %
1900 12,2° 0,7° 87,8 %

Klimastatistikk år

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for heile året.

Temperatur: Prikkane viser beregna gjennomsnittleg temperatur. Linja er ei utjamning over 10 år. Normalen (sjå forklaring over) vises som ein tjukk strek.

Nedbør: Dei blå stolpane i botnen av biletet viser kor mykje nedbør som har falle sammenligna med normalen — tekna som ein tjukk strek over stolpane. Linja er ei utjamning over 10 år.

Bilete som viser klimastatistikk for År

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør år

*Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2018 5,3° 1,6° 103,2 %
2017 5,0° 1,3° 127,2 %
2016 5,0° 1,3° 94,4 %
2015 5,2° 1,5° 134,2 %
2014 6,2° 2,5° 135,6 %
2013 3,9° 0,2° 104,4 %
2012 4,2° 0,5° 114,8 %
2011 5,0° 1,3° 127,2 %
2010 2,4° -1,3° 61,2 %
2009 4,6° 0,9° 118,5 %
2008 5,1° 1,4° 134,5 %
2007 5,0° 1,4° 109,9 %
2006 5,4° 1,7° 124,4 %
2005 5,0° 1,3° 95,8 %
2004 4,8° 1,1° 115,2 %
2003 4,7° 1,0° 95,3 %
2002 4,7° 1,0° 97,4 %
2001 3,9° 0,2° 99,6 %
2000 5,4° 1,8° 149,3 %
1999 4,7° 1,0° 122,4 %
1998 4,2° 0,5° 106,5 %
1997 4,7° 1,0° 95,3 %
1996 3,1° -0,6° 77,2 %
1995 4,3° 0,6° 96,4 %
1994 4,1° 0,4° 110,0 %
1993 3,8° 0,1° 91,1 %
1992 4,8° 1,1° 113,3 %
1991 4,5° 0,8° 94,5 %
1990 5,5° 1,8° 145,7 %
1989 5,4° 1,7° 107,5 %
1988 4,6° 0,9° 121,2 %
1987 2,8° -0,9° 92,1 %
1986 2,9° -0,8° 111,8 %
1985 2,4° -1,3° 91,5 %
1984 4,4° 0,7° 99,4 %
1983 4,5° 0,8° 112,4 %
1982 4,1° 0,4° 115,1 %
1981 2,9° -0,8° 98,6 %
1980 3,2° -0,4° 85,8 %
1979 2,3° -1,3° 109,1 %
1978 3,4° -0,3° 87,0 %
1977 3,6° -0,1° 101,6 %
1976 3,6° -0,1° 84,6 %
1975 4,9° 1,2° 96,0 %
1974 4,7° 1,0° 106,3 %
1973 4,1° 0,4° 86,3 %
1972 4,0° 0,3° 94,0 %
1971 4,3° 0,6° 82,4 %
1970 2,6° -1,0° 92,7 %
1969 3,3° -0,4° 80,9 %
1968 3,4° -0,2° 95,6 %
1967 3,8° 0,1° 144,3 %
1966 2,5° -1,2° 103,5 %
1965 2,9° -0,8° 86,2 %
1964 3,5° -0,2° 88,4 %
1963 2,6° -1,1° 90,5 %
1962 2,9° -0,8° 101,4 %
1961 4,6° 0,9° 108,7 %
1960 3,6° 0,0° 96,4 %
1959 4,5° 0,8° 101,8 %
1958 3,1° -0,6° 90,2 %
1957 4,1° 0,4° 97,5 %
1956 2,9° -0,8° 79,8 %
1955 3,2° -0,4° 74,2 %
1954 3,4° -0,3° 125,1 %
1953 4,8° 1,1° 96,7 %
1952 2,8° -0,9° 79,4 %
1951 3,7° 0,0° 112,2 %
1950 3,8° 0,2° 120,9 %
1949 5,0° 1,3° 111,6 %
1948 4,0° 0,3° 113,7 %
1947 3,3° -0,4° 62,9 %
1946 4,0° 0,4° 107,3 %
1945 4,7° 1,0° 76,2 %
1944 4,2° 0,6° 100,6 %
1943 4,5° 0,8° 96,7 %
1942 2,4° -1,3° 94,8 %
1941 2,6° -1,1° 67,3 %
1940 2,8° -0,9° 73,9 %
1939 4,0° 0,3° 93,8 %
1938 5,0° 1,3° 123,0 %
1937 3,9° 0,2° 89,0 %
1936 4,2° 0,6° 91,8 %
1935 4,2° 0,6° 115,7 %
1934 5,4° 1,7° 123,9 %
1933 4,5° 0,8° 69,4 %
1932 4,3° 0,6° 95,1 %
1931 3,0° -0,6° 91,7 %
1930 4,6° 0,9° 112,4 %
1929 3,2° -0,5° 101,6 %
1928 3,2° -0,5° 101,0 %
1927 3,1° -0,6° 111,8 %
1926 3,9° 0,2° 103,7 %
1925 4,0° 0,4° 95,7 %
1924 3,5° -0,2° 109,8 %
1923 2,7° -0,9° 109,6 %
1922 2,9° -0,8° 85,7 %
1921 4,6° 0,9° 72,0 %
1920 4,2° 0,5° 111,1 %
1919 3,2° -0,5° 71,9 %
1918 4,0° 0,4° 84,6 %
1917 2,9° -0,8° 96,7 %
1916 4,0° 0,3° 120,2 %
1915 2,6° -1,0° 63,4 %
1914 5,0° 1,3° 110,1 %
1913 5,0° 1,3° 83,5 %
1912 4,0° 0,3° 99,8 %
1911 4,9° 1,2° 91,8 %
1910 4,7° 1,0° 110,2 %
1909 3,2° -0,5° 87,8 %
1908 4,5° 0,8° 83,9 %
1907 3,7° 0,0° 92,6 %
1906 4,7° 1,0° 96,1 %
1905 4,4° 0,8° 88,6 %
1904 3,8° 0,1° 78,0 %
1903 4,2° 0,5° 119,6 %
1902 3,0° -0,7° 69,0 %
1901 4,2° 0,5° 71,3 %
1900 3,2° -0,5° 86,0 %