Retro.yr legges ned 4. oktober. Da vil ikke disse sidene være tilgjengelig lenger. Vi har lansert nye sider påyr.no som vi fortsetter å videreutvikle. Du kan lese mer om overgangen idenne artikkelen.

Skogbrannfare

Fra sommeren 2021 har MET tatt i bruk en ny metode for å beregne skogbrannfare. Vi beregner nå faren for skogbrann i hele landet og ikke bare for noen utvalgte punkter.

Den nye skogbrannfareindeksen finner du her: skogbrannfare.met.no

Den nye metoden er basert på den kanadiske Fire Weather Index, men tilpasset norske områder, og kan gi oss en bedre farevarsling av skogbrann (https://www.met.no/vaer-og-klima/ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler/vaerfenomener-som-kan-gi-farevarsel-fra-met/varsel-om-skogbrannfare).

Sentrale værparametre er lufttemperatur, luftfuktighet, nedbør, vind og snø. Med unntak av vind, har alle disse parametrene blitt brukt tidligere også. Ved å bruke vind kan vi anslå spredningsfare, i tillegg til at vind også er viktig når vegetasjonen tørker.