Varselsymbol

Ekstremvarsel

  • Navn
  • OmrådeHelgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten Troms Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark
  • FaseA
  • Tidspunkttirsdag 21. november kl 14:00

Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten

Onsdag kveld ventes økning til søraustlig full storm utsatte steder med lokalt kraftige vindkast på 35-45 m/s. Vinden er ventet å minke torsdag kveld, først i sørlige områder.

Troms

Torsdag morgen ventes økning til søraustlig full storm utsatte steder med lokalt kraftige vindkast på 35-40 m/s. Vinden er ventet å minke fredag morgen.

Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark

Torsdag kveld ventes økning til søraustlig liten storm utsatte steder med lokalt kraftige vindkast på 35-40 m/s. Vinden er ventet å minke fredag ettermiddag.

Beskrivelse av værsituasjonen:

Lavtrykk i Norskehavet og høytrykk over Kola-halvøya setter opp et kraftig sørøstlig vindfelt over deler av Nord-Norge. Med denne vindretningen ventes store lokale variasjoner i vindstyrke, og det kan forventes kraftige vindkast på 35-45 m/s i utsatte fjordstrøk og andre leområder. NB! Værsituasjonen er nå under ØKT overvåkning og publikum må sjekke TV/radio/internet for oppfølgende meldinger.Ovenfor angitte områder og værforhold må foreløpig vurderes som anslag på potensial, IKKE et detaljert ekstremvarsel.Dersom data tilsier at denne situasjonen bør nedgraderes, vil det bli meldt at økt overvåkning avsluttes.Dersom data tilsier at denne situasjonen bør oppgraderes, vil det bli sendt ut ekstremvarsel i henhold til gjeldende kriterier.

Varselsymbol

Ekstremvarsel

  • Navn
  • OmrådeVest-Agder Rogaland Hordaland
  • FaseA
  • Tidspunkttirsdag 21. november kl 15:30

Vest-Agder

Det ventes mye nedbør fra onsdag ettermiddag til torsdag ettermiddag i indre strøk, estimert 60-100 mm på 24 timer. Den kraftigste nedbøren inntreffer de første 12 timene av torsdag.

Rogaland

Det ventes mye nedbør fra onsdag ettermiddag til torsdag ettermiddag i indre strøk, estimert 100-120 mm på 24 timer. Den kraftigste nedbøren inntreffer de første 12 timene av torsdag.

Hordaland

Det ventes mye nedbør i Sunnhordland fra onsdag ettermiddag til torsdag ettermiddag i indre strøk, estimert 90-120 mm på 24 timer. Den kraftigste nedbøren inntreffer de første 12 timene av torsdag.

Beskrivelse av værsituasjonen:

Onsdag og torsdag vil lavtrykksaktivitet i Nordsjøen sette opp et sør til sørvestlig vindfelt som fører med seg varme og fuktige luftmasser over Sør-Norge. Sent torsdag blir de varme og fuktige luftmassene erstattet av kjøligere luft og nedbøren er ventet å avta. NB! Værsituasjonen er nå under ØKT overvåkning og publikum må sjekke TV/radio/internet for oppfølgende meldinger.Ovenfor angitte områder og værforhold må foreløpig vurderes som anslag på potensial, IKKE et detaljert ekstremvarsel.Dersom data tilsier at denne situasjonen bør nedgraderes, vil det bli meldt at økt overvåkning avsluttes.Dersom data tilsier at denne situasjonen bør oppgraderes, vil det bli sendt ut ekstremvarsel i henhold til gjeldende kriterier.