Riddodieđáhus

Lagamus mearračuokkis, 1,3 km dás eret: Sandholmskullen
 1. Ihkku: jalahas
  Iđđes: veahá balvvat
  Beaivet: jalahas
  Eahkes: veahá balvvat
  6 m/s loaččes biegga ja duos dás bosáda 10 m/s
  0,3 m
  Lieggaseamos/galbmaseamos temperatuvra:26°/17°
 2. Ihkku: belohahkii balvái
  Iđđes: veahá balvvat
  Beaivet: jalahas
  Eahkes: jalahas
  3 m/s jiella ja duos dás bosáda 6 m/s
  0,1 m
  Lieggaseamos/galbmaseamos temperatuvra:25°/16°
 3. Ihkku: jalahas
  Iđđes: balvái
  Beaivet: balvái
  Eahkes: jalahas
  2 m/s jiella ja duos dás bosáda 3 m/s
  0,1 m
  Lieggaseamos/galbmaseamos temperatuvra:20°/14°
 4. Ihkku: veahá balvvat
  Iđđes: balvái
  Beaivet: balvái
  Eahkes: jalahas
  4 m/s láivves biegga
  0,1 m
  Lieggaseamos/galbmaseamos temperatuvra:23°/18°
 5. Ihkku: geahppa arveoavttit
  Iđđes: balvái
  Beaivet: balvái
  Eahkes: balvái
  3 m/s jiella
  0,1 m
  Lieggaseamos/galbmaseamos temperatuvra:23°/17°
 6. Ihkku: balvái
  Iđđes: balvái
  Beaivet: balvái
  Eahkes: veahá balvvat
  3 m/s jiella
  0,2 m
  Lieggaseamos/galbmaseamos temperatuvra:23°/18°
 7. Ihkku: veahá balvvat
  Iđđes: balvái
  Beaivet: balvái
  Eahkes: balvái
  4 m/s láivves biegga
  0,1 m
  Lieggaseamos/galbmaseamos temperatuvra:23°/17°
 8. Ihkku: balvái
  Iđđes: balvái
  Beaivet: veahá balvvat
  Eahkes: veahá balvvat
  5 m/s láivves biegga
  0,1 m
  Lieggaseamos/galbmaseamos temperatuvra:24°/16°
 9. Ihkku: veahá balvvat
  Iđđes: balvái
  Beaivet: balvái
  Eahkes: jalahas
  5 m/s láivves biegga
  0,1 m
  Lieggaseamos/galbmaseamos temperatuvra:23°/16°

Eará ávkkálaš sisdoallu