Riddodieđáhus

Lagamus mearračuokkis, 8,7 km dás eret: Blaricum
 1. Beaivet: balvái
  Eahkes: balvái
  6 m/s loaččes biegga
  0,2 m
  Lieggaseamos/galbmaseamos temperatuvra:8°/6°
 2. Ihkku: balvái
  Iđđes: balvái
  Beaivet: balvái
  Eahkes: jalahas
  9 m/s čavga biegga
  0,6 m
  Lieggaseamos/galbmaseamos temperatuvra:11°/7°
 3. Ihkku: jalahas
  Iđđes: belohahkii balvái
  Beaivet: balvái
  Eahkes: balvái
  8 m/s čavga biegga
  0,5 m
  Lieggaseamos/galbmaseamos temperatuvra:7°/3°
 4. Ihkku: arvá
  Iđđes: arvá
  Beaivet: balvái
  Eahkes: balvái
  12 m/s garra biegga
  0,9 m
  Lieggaseamos/galbmaseamos temperatuvra:7°/4°
 5. Ihkku: balvái
  Iđđes: arvá
  Beaivet: arvá
  Eahkes: arvá veahá
  10 m/s čavga biegga
  0,5 m
  Lieggaseamos/galbmaseamos temperatuvra:10°/4°
 6. Ihkku: arvá veahá
  Iđđes: belohahkii balvái
  Beaivet: veahá balvvat
  Eahkes: belohahkii balvái
  10 m/s čavga biegga
  0,7 m
  Lieggaseamos/galbmaseamos temperatuvra:8°/4°
 7. Ihkku: balvái
  Iđđes: arvá
  Beaivet: balvái
  Eahkes: arvá veahá
  5 m/s láivves biegga
  0,4 m
  Lieggaseamos/galbmaseamos temperatuvra:9°/4°
 8. Ihkku: balvái
  Iđđes: balvái
  Beaivet: arvá
  Eahkes: arvá
  6 m/s loaččes biegga
  0,4 m
  Lieggaseamos/galbmaseamos temperatuvra:8°/4°
 9. Ihkku: belohahkii balvái
  Iđđes: balvái
  Beaivet: arvá
  Eahkes: balvái
  7 m/s loaččes biegga
  0,6 m
  Lieggaseamos/galbmaseamos temperatuvra:6°/2°

Eará ávkkálaš sisdoallu