Riddodieđáhus

Lagamus mearračuokkis, 8,7 km dás eret: Blaricum
 1. Ihkku: Mierká/Murku
  Iđđes: belohahkii balvái
  Beaivet: jalahas
  Eahkes: belohahkii balvái
  4 m/s láivves biegga
  0,1 m
  Lieggaseamos/galbmaseamos temperatuvra:0°/-4°
 2. Ihkku: belohahkii balvái
  Iđđes: veahá balvvat
  Beaivet: jalahas
  Eahkes: belohahkii balvái
  4 m/s láivves biegga
  0,2 m
  Lieggaseamos/galbmaseamos temperatuvra:1°/-4°
 3. Ihkku: belohahkii balvái
  Iđđes: belohahkii balvái
  Beaivet: balvái
  Eahkes: balvái
  6 m/s loaččes biegga
  0,8 m
  Lieggaseamos/galbmaseamos temperatuvra:2°/-3°
 4. Ihkku: balvái
  Iđđes: balvái
  Beaivet: muohttá veahá
  Eahkes: balvái
  6 m/s loaččes biegga
  0,5 m
  Lieggaseamos/galbmaseamos temperatuvra:2°/-1°
 5. Ihkku: arvá veahá
  Iđđes: arvá
  Beaivet: balvái
  Eahkes: balvái
  4 m/s láivves biegga
  0,7 m
  Lieggaseamos/galbmaseamos temperatuvra:8°/2°
 6. Ihkku: arvá
  Iđđes: arvá olu
  Beaivet: arvá
  Eahkes: balvái
  4 m/s láivves biegga
  0,7 m
  Lieggaseamos/galbmaseamos temperatuvra:8°/5°
 7. Ihkku: balvái
  Iđđes: belohahkii balvái
  Beaivet: balvái
  Eahkes: arvá veahá
  4 m/s láivves biegga
  2,3 m
  Lieggaseamos/galbmaseamos temperatuvra:8°/5°
 8. Ihkku: arvá veahá
  Iđđes: arvá
  Beaivet: arvá
  Eahkes: balvái
  5 m/s láivves biegga
  1,2 m
  Lieggaseamos/galbmaseamos temperatuvra:9°/6°
 9. Ihkku: balvái
  Iđđes: veahá balvvat
  Beaivet: balvái
  Eahkes: arvá veahá
  4 m/s láivves biegga
  Lieggaseamos/galbmaseamos temperatuvra:9°/6°

Eará ávkkálaš sisdoallu