Riddodieđáhus

Lagamus mearračuokkis, 8,7 km dás eret: Blaricum
 1. Iđđes: belohahkii balvái
  Beaivet: belohahkii balvái
  Eahkes: balvái
  6 m/s loaččes biegga
  0,3 m
  Lieggaseamos/galbmaseamos temperatuvra:9°/5°
 2. Ihkku: balvái
  Iđđes: Mierká/Murku
  Beaivet: balvái
  Eahkes: balvái
  4 m/s láivves biegga
  0 m
  Lieggaseamos/galbmaseamos temperatuvra:7°/4°
 3. Ihkku: balvái
  Iđđes: balvái
  Beaivet: arvá
  Eahkes: belohahkii balvái
  5 m/s láivves biegga
  0,2 m
  Lieggaseamos/galbmaseamos temperatuvra:7°/3°
 4. Ihkku: belohahkii balvái
  Iđđes: veahá balvvat
  Beaivet: belohahkii balvái
  Eahkes: belohahkii balvái
  7 m/s loaččes biegga
  0,4 m
  Lieggaseamos/galbmaseamos temperatuvra:5°/2°
 5. Ihkku: belohahkii balvái
  Iđđes: arvá veahá
  Beaivet: arvá veahá
  Eahkes: balvái
  7 m/s loaččes biegga
  0,4 m
  Lieggaseamos/galbmaseamos temperatuvra:7°/2°
 6. Ihkku: balvái
  Iđđes: balvái
  Beaivet: balvái
  Eahkes: balvái
  5 m/s láivves biegga
  0,3 m
  Lieggaseamos/galbmaseamos temperatuvra:8°/6°
 7. Ihkku: balvái
  Iđđes: balvái
  Beaivet: balvái
  Eahkes: balvái
  5 m/s láivves biegga
  0,3 m
  Lieggaseamos/galbmaseamos temperatuvra:7°/4°
 8. Ihkku: balvái
  Iđđes: balvái
  Beaivet: balvái
  Eahkes: belohahkii balvái
  5 m/s láivves biegga
  0,2 m
  Lieggaseamos/galbmaseamos temperatuvra:9°/2°
 9. Ihkku: belohahkii balvái
  Iđđes: balvái
  Beaivet: balvái
  Eahkes: belohahkii balvái
  3 m/s jiella
  0,1 m
  Lieggaseamos/galbmaseamos temperatuvra:6°/-2°

Eará ávkkálaš sisdoallu