Áibmu dáppe: Kruger National Park

 1. UV-dieđáhus

  Kruger National Park

  Balvvat váikkuhit UV-suonjardeapmái

  1Unnán

  Beaivvášsuodji lea dárbbašlaš go UV lea guovddášbeaivvi eambbo go 2.

  Gráfa čájeha UV-dieđáhusa deike: Kruger National Park