Áibmu dáppe: Saulkrasti

 1. UV-dieđáhus

  Saulkrasti

  Balvvat váikkuhit UV-suonjardeapmái

  2Unnán

  Beaivvášsuodji lea dárbbašlaš go UV lea guovddášbeaivvi eambbo go 2.

  Gráfa čájeha UV-dieđáhusa deike: Saulkrasti