Lagamus mihtidanstašuvnnat

 1. Udine/Rivolto

  51 mmb., 71,4 km dás eret: Dorigo

  Temperatuvra
  Temperatuvra15,2°

Áibmu dáppe: Dorigo

 1. UV-dieđáhus

  Dorigo

  Balvvat váikkuhit UV-suonjardeapmái

  2Unnán

  Beaivvášsuodji lea dárbbašlaš go UV lea guovddášbeaivvi eambbo go 2.

  Gráfa čájeha UV-dieđáhusa deike: Dorigo