Lagamus mihtidanstašuvnnat

 1. Ljubljana/Bezigrad

  299 mmb., 62,5 km dás eret: Sevnica

  Temperatuvra
  Temperatuvra9,9°

Áibmu dáppe: Sevnica

 1. UV-dieđáhus

  Sevnica

  Balvvat váikkuhit UV-suonjardeapmái

  1Unnán

  Beaivvášsuodji lea dárbbašlaš go UV lea guovddášbeaivvi eambbo go 2.

  Gráfa čájeha UV-dieđáhusa deike: Sevnica