Áibmu dáppe: Moso in Passiria

 1. UV-dieđáhus

  Moso in Passiria

  Balvvat váikkuhit UV-suonjardeapmái

  1Unnán

  Beaivvášsuodji lea dárbbašlaš go UV lea guovddášbeaivvi eambbo go 2.

  Gráfa čájeha UV-dieđáhusa deike: Moso in Passiria