Lagamus mihtidanstašuvnnat

 1. Ostrava/Mosnov

  257 mmb., 54 km dás eret: Wisła

  Temperatuvra
  Temperatuvra14,4°

Áibmu dáppe: Wisła

 1. UV-dieđáhus

  Wisła

  Balvvat váikkuhit UV-suonjardeapmái

  2Unnán

  Beaivvášsuodji lea dárbbašlaš go UV lea guovddášbeaivvi eambbo go 2.

  Gráfa čájeha UV-dieđáhusa deike: Wisła