Lagamus mihtidanstašuvnnat

 1. Brno/Turany

  237 mmb., 23,6 km dás eret: Blansko

  Temperatuvra
  Temperatuvra15,6°
 2. Pribyslav

  533 mmb., 68,4 km dás eret: Blansko

  Temperatuvra
  Temperatuvra11,7°

Áibmu dáppe: Blansko

 1. UV-dieđáhus

  Blansko

  Balvvat váikkuhit UV-suonjardeapmái

  1Unnán

  Beaivvášsuodji lea dárbbašlaš go UV lea guovddášbeaivvi eambbo go 2.

  Gráfa čájeha UV-dieđáhusa deike: Blansko