Lagamus mihtidanstašuvnnat

 1. Klodzko

  356 mmb., 40,5 km dás eret: Černá Voda

  Temperatuvra
  Temperatuvra9,6°
 2. Wroclaw II

  121 mmb., 90,2 km dás eret: Černá Voda

  Temperatuvra
  Temperatuvra11,3°
 3. Ostrava/Mosnov

  257 mmb., 97,4 km dás eret: Černá Voda

  Temperatuvra
  Temperatuvra11,6°

Áibmu dáppe: Černá Voda

 1. UV-dieđáhus

  Černá Voda

  Balvvat váikkuhit UV-suonjardeapmái

  1Unnán

  Beaivvášsuodji lea dárbbašlaš go UV lea guovddášbeaivvi eambbo go 2.

  Gráfa čájeha UV-dieđáhusa deike: Černá Voda