Lagamus mihtidanstašuvnnat

 1. Brno/Turany

  237 mmb., 46,9 km dás eret: Hodonín

  Temperatuvra
  Temperatuvra7,1°
 2. Piestany

  163 mmb., 57,7 km dás eret: Hodonín

  Temperatuvra
  Temperatuvra7,0°

Áibmu dáppe: Hodonín

 1. UV-dieđáhus

  Hodonín

  Balvvat váikkuhit UV-suonjardeapmái

  2Unnán

  Beaivvášsuodji lea dárbbašlaš go UV lea guovddášbeaivvi eambbo go 2.

  Gráfa čájeha UV-dieđáhusa deike: Hodonín