Lagamus mihtidanstašuvnnat

 1. Brno/Turany

  237 mmb., 39,1 km dás eret: Kelčany

  Temperatuvra
  Temperatuvra10,6°
 2. Piestany

  163 mmb., 64,9 km dás eret: Kelčany

  Temperatuvra
  Temperatuvra9,6°

Áibmu dáppe: Kelčany

 1. UV-dieđáhus

  Kelčany

  Balvvat váikkuhit UV-suonjardeapmái

  1Unnán

  Beaivvášsuodji lea dárbbašlaš go UV lea guovddášbeaivvi eambbo go 2.

  Gráfa čájeha UV-dieđáhusa deike: Kelčany