Lagamus mihtidanstašuvnnat

 1. Piestany

  163 mmb., 54 km dás eret: Luhačovice

  Temperatuvra
  Temperatuvra13,8°
 2. Ostrava/Mosnov

  257 mmb., 70,7 km dás eret: Luhačovice

  Temperatuvra
  Temperatuvra15,1°
 3. Brno/Turany

  237 mmb., 78,2 km dás eret: Luhačovice

  Temperatuvra
  Temperatuvra11,3°

Áibmu dáppe: Luhačovice

 1. UV-dieđáhus

  Luhačovice

  Balvvat váikkuhit UV-suonjardeapmái

  2Unnán

  Beaivvášsuodji lea dárbbašlaš go UV lea guovddášbeaivvi eambbo go 2.

  Gráfa čájeha UV-dieđáhusa deike: Luhačovice