Lagamus mihtidanstašuvnnat

 1. Praha/Ruzyne

  380 mmb., 88,8 km dás eret: Měděnec

  Temperatuvra
  Temperatuvra15,2°
 2. Dresden-Klotzsche

  227 mmb., 90,8 km dás eret: Měděnec

  Temperatuvra
  Temperatuvra15,0°

Áibmu dáppe: Měděnec

 1. UV-dieđáhus

  Měděnec

  Balvvat váikkuhit UV-suonjardeapmái

  2Unnán

  Beaivvášsuodji lea dárbbašlaš go UV lea guovddášbeaivvi eambbo go 2.

  Gráfa čájeha UV-dieđáhusa deike: Měděnec