Lagamus mihtidanstašuvnnat

 1. Brno/Turany

  237 mmb., 38,8 km dás eret: Mikulov

  Temperatuvra
  Temperatuvra11,4°
 2. Piestany

  163 mmb., 90,5 km dás eret: Mikulov

  Temperatuvra
  Temperatuvra11,7°

Áibmu dáppe: Mikulov

 1. UV-dieđáhus

  Mikulov

  Balvvat váikkuhit UV-suonjardeapmái

  2Unnán

  Beaivvášsuodji lea dárbbašlaš go UV lea guovddášbeaivvi eambbo go 2.

  Gráfa čájeha UV-dieđáhusa deike: Mikulov