Lagamus mihtidanstašuvnnat

 1. Dresden-Klotzsche

  227 mmb., 68,7 km dás eret: Pyšná

  Temperatuvra
  Temperatuvra20,3°

Áibmu dáppe: Pyšná

 1. UV-dieđáhus

  Pyšná

  Balvvat váikkuhit UV-suonjardeapmái

  1Unnán

  Beaivvášsuodji lea dárbbašlaš go UV lea guovddášbeaivvi eambbo go 2.

  Gráfa čájeha UV-dieđáhusa deike: Pyšná