Lagamus mihtidanstašuvnnat

 1. E16 Øyermoen

  273 mmb., 54,5 km dás eret: Råda

  Temperatuvra
  Temperatuvra-3,6°
 2. Malung A

  303 mmb., 60,8 km dás eret: Råda

  Temperatuvra
  Temperatuvra-1,5°
 3. Arvika

  66 mmb., 68,6 km dás eret: Råda

  Temperatuvra
  Temperatuvra-6,3°

Áibmu dáppe: Råda

 1. UV-dieđáhus

  Råda

  Balvvat váikkuhit UV-suonjardeapmái

  1Unnán

  Beaivvášsuodji lea dárbbašlaš go UV lea guovddášbeaivvi eambbo go 2.

  Gráfa čájeha UV-dieđáhusa deike: Råda