Áibmu dáppe: Ve Ness

 1. UV-dieđáhus

  Ve Ness

  Balvvat váikkuhit UV-suonjardeapmái

  2Unnán

  Beaivvášsuodji lea dárbbašlaš go UV lea guovddášbeaivvi eambbo go 2.

  Gráfa čájeha UV-dieđáhusa deike: Ve Ness