Vil du svare på en kort spørreundersøkelse om Yr? Ja, ta meg til undersøkelsen.

Satellitt: Europa

Tirsdag 12.12.2017

Europa, kl 08:30 08:30
Europa, kl 08:15 08:15
Europa, kl 08:00 08:00
Europa, kl 07:45 07:45
Europa, kl 07:30 07:30
Europa, kl 07:15 07:15
Europa, kl 07:00 07:00
Europa, kl 06:45 06:45
Europa, kl 06:30 06:30
Europa, kl 06:15 06:15
Europa, kl 06:00 06:00
Europa, kl 05:45 05:45
Europa, kl 05:30 05:30
Europa, kl 05:15 05:15
Europa, kl 05:00 05:00
Europa, kl 04:45 04:45

Mandag 11.12.2017

Europa, kl 21:45 21:45
Europa, kl 21:30 21:30
Europa, kl 21:15 21:15
Europa, kl 21:00 21:00
Europa, kl 20:45 20:45
Europa, kl 20:30 20:30
Europa, kl 20:15 20:15
Europa, kl 20:00 20:00
Europa, kl 19:45 19:45
Europa, kl 19:30 19:30
Europa, kl 19:15 19:15
Europa, kl 19:00 19:00
Europa, kl 18:45 18:45
Europa, kl 18:30 18:30
Europa, kl 18:15 18:15
Europa, kl 18:00 18:00
Europa, kl 17:45 17:45
Europa, kl 17:30 17:30
Europa, kl 17:15 17:15
Europa, kl 17:00 17:00
Europa, kl 16:45 16:45
Europa, kl 16:30 16:30
Europa, kl 16:15 16:15
Europa, kl 16:00 16:00
Europa, kl 15:45 15:45
Europa, kl 15:30 15:30
Europa, kl 15:15 15:15
Europa, kl 15:00 15:00
Europa, kl 14:45 14:45
Europa, kl 14:30 14:30
Europa, kl 14:15 14:15
Europa, kl 14:00 14:00
Europa, kl 13:45 13:45
Europa, kl 13:30 13:30
Europa, kl 13:15 13:15
Europa, kl 13:00 13:00
Europa, kl 12:45 12:45
Europa, kl 12:30 12:30
Europa, kl 12:15 12:15
Europa, kl 12:00 12:00
Europa, kl 11:45 11:45
Europa, kl 11:30 11:30
Europa, kl 11:15 11:15
Europa, kl 11:00 11:00
Europa, kl 10:45 10:45
Europa, kl 10:30 10:30
Europa, kl 10:15 10:15
Europa, kl 10:00 10:00
Europa, kl 09:45 09:45
Europa, kl 09:30 09:30
Europa, kl 09:15 09:15
Europa, kl 09:00 09:00
Europa, kl 08:45 08:45
Europa, kl 08:30 08:30
Europa, kl 08:15 08:15
Europa, kl 08:00 08:00
Europa, kl 07:45 07:45
Europa, kl 07:30 07:30
Europa, kl 07:15 07:15
Europa, kl 07:00 07:00
Europa, kl 06:45 06:45
Europa, kl 06:30 06:30
Europa, kl 06:15 06:15
Europa, kl 06:00 06:00
Europa, kl 05:45 05:45
Europa, kl 05:30 05:30
Europa, kl 05:15 05:15
Europa, kl 05:00 05:00
Europa, kl 04:45 04:45

Søndag 10.12.2017

Europa, kl 21:45 21:45
Europa, kl 21:30 21:30
Europa, kl 21:15 21:15
Europa, kl 21:00 21:00
Europa, kl 20:45 20:45
Europa, kl 20:30 20:30
Europa, kl 20:15 20:15
Europa, kl 20:00 20:00
Europa, kl 19:45 19:45
Europa, kl 19:30 19:30
Europa, kl 19:15 19:15
Europa, kl 19:00 19:00
Europa, kl 18:45 18:45
Europa, kl 18:30 18:30
Europa, kl 18:15 18:15
Europa, kl 18:00 18:00
Europa, kl 17:45 17:45
Europa, kl 17:30 17:30
Europa, kl 17:15 17:15
Europa, kl 17:00 17:00
Europa, kl 16:45 16:45
Europa, kl 16:30 16:30
Europa, kl 16:15 16:15
Europa, kl 16:00 16:00
Europa, kl 15:45 15:45
Europa, kl 15:30 15:30
Europa, kl 15:15 15:15
Europa, kl 15:00 15:00
Europa, kl 14:45 14:45
Europa, kl 14:30 14:30
Europa, kl 14:15 14:15
Europa, kl 14:00 14:00
Europa, kl 13:45 13:45
Europa, kl 13:30 13:30
Europa, kl 13:15 13:15
Europa, kl 13:00 13:00
Europa, kl 12:45 12:45
Europa, kl 12:30 12:30
Europa, kl 12:15 12:15
Europa, kl 12:00 12:00
Europa, kl 11:45 11:45
Europa, kl 11:30 11:30
Europa, kl 11:15 11:15
Europa, kl 11:00 11:00
Europa, kl 10:45 10:45
Europa, kl 10:30 10:30
Europa, kl 10:15 10:15
Europa, kl 10:00 10:00
Europa, kl 09:45 09:45
Europa, kl 09:30 09:30
Europa, kl 09:15 09:15