Dálki mii leiSvalbard lufthavn mihtidanstašuvdna (Svalbárda)

 1. Gjelder for Nordenskiöld Land

  På torsdag ventes betydelig snøskredfare i region Nordenskiöld Land. Snøskredproblem er fokksnø (flakskred) og vedvarende svakt lag (flakskred).
  Les mer på NVE sine sider

  Farenivå
  Gult farenivå - moderat fare
  Oransje farenivå - stor fare
  Rødt farenivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg hvor farlig det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingFerdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå skredterreng. Skred kan treffe enkelte skredutsatte veier og en sjelden gang bebyggelse.

Dálkkádatstatistihkat: Svalbard lufthavn mihtidanstašuvdna

Svalbard lufthavn mihtidanstašuvdna guhkesáiggi temeperatuvrastatistihkat. Stašuvdna lea 28 mehtera meara bajábealde dás: Svalbárda.

«Normála»: Dat mearkkaša 30 jagi áigodaga gaskamearálaš dálkki. Dálá normálaáigodat lea 1961:s 1990:i.

Oza eanet mihtidanstašuvnnaid dahje guovlluid, main lea dálkkádatstatistihkka.

Njuolggogeaidnu dálkkádatstatistihkaide:

Geahča jagi mánuid dálkkádatstatistihkaid. Deaddil dan liŋkii mainna beasat njuolga dan dálkkádatstatistihkkii, man háliidat geahččat.

Dálkkádatstatistihkka guovvamánnu

Gráfa čájeha guhkesáiggi mánnosaš temperatuvrastatistihkaid. Čuoggát čájehit iešguđet jagi mánnosaš gaskameriid, ja sárggis gis 10 jagi áigodaga dássehusa. Čuolddat čájehit lieggaseamos ja galbmaseamos temperatuvrraid.

Rukses ja alit ivnnit mearkkašit plussa- og minusgrádaid.

Gassa sárggis ravddas ravdii čájeha mánu normála (gč. bajábeale čilgehusa), ja normálaárvu čájehuvvo olgeš bealde.

Govva mii čájeha dálkkádatstatistihka: guovvamánnu

Čájet tabealla

Tabeallačájeheapmi: temperatuvra guovvamánnu

Dán tabealle sáhttá sorteret. (Deaddil bajilčállagiidda)
Jahki Temperatuvra
Eanemus Unnimus Gaskamearálaččat Normála erous
2019 1,9° -25,4° -11,1° 5,1°
2018 4,7° -17,9° -5,4° 10,8°
2017 5,9° -21,3° -6,9° 9,3°
2016 1,7° -13,6° -5,6° 10,6°
2015 5,2° -26,9° -13,9° 2,3°
2014 5,4° -11,5° -1,7° 14,5°
2013 2,7° -23,9° -10,8° 5,4°
2012 7,0° -19,1° -5,6° 10,6°
2011 4,5° -29,3° -12,7° 3,5°
2010 0,6° -23,3° -10,3° 5,9°
2009 4,5° -22,7° -11,3° 4,9°
2008 2,4° -19,1° -8,9° 7,3°
2007 -0,2° -16,7° -9,0° 7,2°
2006 4,2° -21,8° -9,8° 6,4°
2005 6,0° -21,5° -6,7° 9,5°
2004 -0,7° -31,4° -17,4° -1,2°
2003 3,9° -28,0° -12,2° 4,0°
2002 0,0° -24,8° -13,5° 2,7°
2001 3,0° -22,3° -9,1° 7,1°
2000 -0,6° -21,8° -11,1° 5,1°
1999 1,8° -25,8° -12,7° 3,5°
1998 -5,2° -34,7° -20,1° -3,9°
1997 -1,6° -31,7° -15,8° 0,4°
1996 3,3° -35,7° -17,2° -1,0°
1995 -2,4° -31,6° -13,9° 2,3°
1994 4,3° -33,6° -16,2° 0,0°
1993 0,6° -32,1° -16,4° -0,2°
1992 1,2° -38,2° -17,6° -1,4°
1991 4,3° -24,0° -9,1° 7,1°
1990 3,5° -27,4° -9,9° 6,3°
1989 1,3° -31,9° -19,3° -3,1°
1988 1,0° -35,9° -14,6° 1,6°
1987 -2,5° -30,1° -17,8° -1,6°
1986 2,8° -38,1° -22,5° -6,3°
1985 3,8° -24,7° -9,5° 6,7°
1984 3,5° -24,9° -9,0° 7,2°
1983 3,6° -33,3° -15,8° 0,4°
1982 -0,9° -30,6° -15,5° 0,7°
1981 3,0° -26,9° -12,5° 3,7°
1980 5,9° -32,7° -14,8° 1,4°
1979 1,5° -43,7° -20,5° -4,3°
1978 -2,2° -34,4° -20,4° -4,2°
1977 -5,6° -35,9° -17,8° -1,6°
1976 4,4° -35,6° -12,7° 3,5°
1975 -12,8° 3,4°
1974 -11,1° 5,1°
1973 -18,4° -2,2°
1972 -12,5° 3,7°
1971 -11,9° 4,3°
1970 -20,1° -3,9°
1969 -18,6° -2,4°
1968 -17,2° -1,0°
1967 -17,5° -1,3°
1966 -18,5° -2,3°
1965 -16,1° 0,1°
1964 -17,8° -1,6°
1963 -26,4° -10,2°
1962 -16,8° -0,6°
1961 -19,2° -3,0°
1960 -18,7° -2,5°
1959 -15,9° 0,3°
1958 -14,0° 2,2°
1957 -13,0° 3,2°
1956 -8,7° 7,5°
1955 -13,2° 3,0°
1954 -5,9° 10,3°
1953 -12,3° 3,9°
1952 -19,1° -2,9°
1951 -8,7° 7,5°
1950 -11,9° 4,3°
1949 -8,4° 7,8°
1948 -17,2° -1,0°
1947 -15,3° 0,9°
1946 -15,1° 1,1°
1945 -9,8° 6,4°
1944 -14,8° 1,4°
1943 -20,2° -4,0°
1942 -14,2° 2,0°
1941 -16,1° 0,1°
1940 -16,1° 0,1°
1939 -12,3° 3,9°
1938 -10,3° 5,9°
1937 -17,3° -1,1°
1936 -17,0° -0,8°
1935 -15,0° 1,2°
1934 -16,8° -0,6°
1933 -10,5° 5,7°
1932 -13,8° 2,4°
1931 -9,3° 6,9°
1930 -12,7° 3,5°
1929 -9,3° 6,9°
1928 -14,1° 2,1°
1927 -12,1° 4,1°
1926 -18,8° -2,6°
1925 -13,5° 2,7°
1924 -11,8° 4,4°
1923 -15,8° 0,4°
1922 -11,2° 5,0°
1921 -18,8° -2,6°
1920 -18,7° -2,5°
1919 -24,1° -7,9°
1918 -19,9° -3,7°
1917 -27,7° -11,5°
1916 -17,2° -1,0°
1915 -19,7° -3,5°
1914 -23,4° -7,2°
1913 -20,7° -4,5°
1912 -25,7° -9,5°
1911 -19,6° -3,4°
1910 -14,3° 1,9°
1909 -18,3° -2,1°
1908 -18,3° -2,1°
1907 -14,4° 1,8°
1906 -13,1° 3,1°
1905 -21,2° -5,0°
1904 -10,0° 6,2°
1903 -19,5° -3,3°
1902 -22,3° -6,1°
1901 -26,1° -9,9°
1900 -21,2° -5,0°
1899 -20,4° -4,2°