Weather forecast for Yên Bái (Viet Nam)

 
Places Saturday Sunday Monday
Nghĩa Lộ
Light rain.
28
Rain showers.
30
Cloudy.
31
Thị Trấn Trạm Tấu
Rain.
27
Light rain.
29
Cloudy.
30
Thị Trấn Yên Bình
Heavy rain showers.
30
Light rain.
31
Cloudy.
31
Yên Bái
Light rain.
30
Partly cloudy.
31
Cloudy.
30
Yên Lương
Rain.
30
Rain showers.
30
Cloudy.
31
Yên Thái
Cloudy.
28
Light rain showers.
29
Partly cloudy.
30
Yên Thịnh
Heavy rain showers.
29
Rain showers.
30
Cloudy.
31