Weather forecast for Bạc Liêu (Viet Nam)

 
Places Tuesday Wednesday Thursday
Thành phố Bạc Liêu
Partly cloudy.
34
Partly cloudy.
34
Partly cloudy.
33
Xóm Trai Mới
Partly cloudy.
32
Partly cloudy.
32
Partly cloudy.
32
Xóm Vàm Cái Cùng
Partly cloudy.
32
Partly cloudy.
32
Partly cloudy.
32
Xóm Xẻo Trâm
Partly cloudy.
37
Partly cloudy.
37
Partly cloudy.
36