Kystvarsel

For næraste havpunkt, 4,2 km frå Ilefjellet

Vind

Bølgjehøgde

Havstraum

Temperatur

Vasstand