Kystvarsel

For næraste havpunkt, 6,1 km frå Nordosthumpen

Vind

Bølgjehøgde

Havstraum

Temperatur

Vasstand