RV555 Sotrabrua målestasjon

7,4 km frå FV555 Krossleitet

RV555 Sotrabrua målestasjon

Siste 13 månader

Samanfatta

  1. Temperatur

    Siste 13 månader

    Kan ikkje oppsummera tidsperioden. Stasjonen manglar data

Temperatur

November 2022–november 2023