Viser E6 Nordnes3.7 km frå Storsteinneset
Siste 13 månader
E6 Nordnes målestasjon

Temperatur

nov. 2018–nov. 2019