Viser Bøverdal5.3 km frå Rustadalen
Siste 13 månader
Bøverdal målestasjon

Nedbør

nov. 2018–nov. 2019

Snødjupne

nov. 2018–nov. 2019