Viser Sølendet3.6 km frå Sommerfjøsbakken
Siste 13 månader
Sølendet målestasjon

Temperatur

okt. 2018–okt. 2019

Nedbør

okt. 2018–okt. 2019

Snødjupne

okt. 2018–okt. 2019