Kystvarsel

For nærmeste havpunkt, 2,8 km fra Roaldtræd

Vind

Bølgehøyde

Havstrøm

Temperatur

Vannstand