Kystvarsel

For nærmeste havpunkt, 1,2 km fra Nesna

Vind

Bølgehøyde

Havstrøm

Temperatur

Vannstand