Kystvarsel

For nærmeste havpunkt, 1,1 km fra Beian

Vind

Bølgehøyde

Havstrøm

Temperatur

Vannstand