Kystvarsel

For nærmeste havpunkt, 1,2 km fra Granholtvegen

Vind

Bølgehøyde

Havstrøm

Temperatur