Kystvarsel

For nærmeste havpunkt, 4,9 km fra Trongfossen

Vind

Bølgehøyde

Havstrøm

Temperatur

Vannstand