Fv7862 Kaperskaret målestasjon

18,1 km fra Tranøy

Ingen data tilgjengelig

Vi finner ingen målestasjoner i nærheten med værstatistikk for perioden du har søkt på.

Du kan prøve å søke på et annet sted i nærheten.