Viser Minnesund stasjon0 km fra Minnesund
Siste 13 måneder
Minnesund stasjon målestasjon

Oppsummert

  1. Temperatur

    Siste 13 måneder

    Temperaturen varierte fra Temperatur-15,4° til Temperatur31,8°

  2. Nedbør

    Siste 13 måneder

    Det våteste døgnet var 7. juni med Nedbør29,0mm

Temperatur

mars 2019–mars 2020

Nedbør

mars 2019–mars 2020