E39 Nordhordlandsbrua målestasjon

7,7 km fra Laksevika

E39 Nordhordlandsbrua målestasjon

Siste 13 måneder

Oppsummert

  1. Temperatur

    Siste 13 måneder

    Kan ikke oppsummere tidsperioden. Stasjonen mangler data.

Temperatur

November 2020–november 2021