Viser E6 Nordnes4,9 km fra Elvebukta
Siste 13 måneder
E6 Nordnes målestasjon

Oppsummert

  1. Temperatur

    Siste 13 måneder

    NavnVerdi

Temperatur

mars 2019–mars 2020