Fv 7862 Kaperskaret målestasjon

5,9 km fra Skakkelia

Ingen data tilgjengelig

Vi finner ingen målestasjoner i nærheten med værstatistikk for perioden du har søkt på.

Du kan prøve å søke på et annet sted i nærheten.