Viser Gjerpen7.7 km fra Melumbukta
Siste 24 timer
Gjerpen målestasjon

Temperatur

Kl. 13–Kl. 13

Nedbør

Kl. 13–Kl. 13

Vind

Kl. 13–Kl. 13