Viser Gjerpen7.7 km fra Melumbukta
Siste 13 måneder
Gjerpen målestasjon

Temperatur

nov. 2018–nov. 2019

Nedbør

nov. 2018–nov. 2019

Vind

nov. 2018–nov. 2019